Laster Arrangementer

Forfattermøte – Marte Mittet

Marte Mittet (f. 1974) er født i Malvik og har hovedfag i sosialantropologi. Hun er bosatt i Trondheim med mann og tre barn. Under andre verdenskrig var familien hennes involvert i smugling av flyktninger over svenskegrensa, så Mittet har alltid vært interessert i denne siden av norsk historie. Grandonkelen hennes var en av lederne for den kommunistiske motstandsbevegelsen i Trondheim fram til han ble henrettet i 1943.

Ulvehunger er hennes debut som forfatter, og for den ble hun nominert til Kulturdepartementets debutantpris (Omnipax 2021) - Kulturfond

Forlagets omtale:

Vuk er 14 år da 2. verdenskrig starter. Han er opprinnelig fra Jugoslavia, men da landet hans ble angrepet av både Tyskland, Italia og Ungarn i 1941 måtte Jugoslavia forsvare seg på flere kanter, og Den Jugoslaviske Kongelige Hærene måtte gi tapt etter 11 dager. Nazistene slo hardt ned på de lokale motstandsgruppene. I juni 1942 kom de første jugoslaviske krigsfangene til Norge. De endte opp i leirer i Nord-Norge og Trøndelag. Vuk kunne ha vært en av dem. Det er en brutal fortelling som er lite omtalt i norsk krigshistorie. Den handler blant om to brødre, menneskeverd, hva unntakstilstander gjør med mennesker, og hva man er i stand til å gjøre under ekstreme hendelser. Fortellingen er basert på virkelige hendelser.

Heiloen ((Omnipax 2022)

Forlagets omtale:
Sytten år gamle Nora har fått nok av tyske soldater i gatene. Broren Peter er aktiv i den kommunistiske motstandsbevegelsen, men nekter å la Nora bli med. Hun nøyer seg med å dele ut anti-nazistisk propaganda, inntil hun en dag gjør seg fortjent til en plass i gruppa. Nora blir mer og mer involvert i kampen mot nazistene. Samtidig intensiverer Gestapo jakten på motstandsfolk. Den ene etter den andre av Peters kamerater blir arrestert. Snart er det bare et spørsmål om tid før det er hans tur. Og satt under nok press, knekker alle.
Vi møter et knippe unge mennesker i Trondheim 1942-45. De er søsken, naboer og tidligere skolekamerater, følelsene blusser, men ingen kan stole på hverandre. For hvem er venn og hvem er fiende i disse tider?
Spennende og aktuell roman for lesere med interesse for krigshistorie, drama og kjærlighet.

 

Gratis inngang! Velkommen!