Laster Arrangementer

Forteljingar om folk ved fjorden (åpent for alle)

I Forteljingar om folk ved fjorden møter du folk som levde sine liv ei
anna tid enn vår.
Du møter bonden frå Foldereid som måtte skjule seg for Rinnan sine
menni ei provisorisk hytte bygd under fjellet. Du møter
taubanearbeidarar på Kongsmoen og får vere med på deira farefulle
arbeid fjellet. Vidare får du «vere med på» bygginga av Follabrua
gjennom året 1969, og sist, men ikkje minst så får du «oppleve»
Storstormen gjennom augo til ein familie på ein gard.
Handlinga forteljingane er lagt til Foldereid og Kongsmoen-området,
men tidsbileta frå åra 1944, 1953, 1969 og 1971 er gjenkjennelege
uansett geografisk tilknyting.