Laster Arrangementer

Kreativ med tre – lokal DKS produksjon for mellomtrinnet

KREATIV MED TRE – AKTIVITETER FOR BARN SKOLEÅRET 2023/2024. ved NORSK SAGBRUKSMUSEUM- Museet Midt

Sagbruksmuseet -Museet Midt kommer rundt på skolene for å ha et opplegg for 5.-7.trinn i “Vrimmel  perioden”.På fådeltskolene gis tilbudet for hele mellomtrinnet,mens få fulldelt skoler til 5.trinn.

Snekre settekass( 45 min.), lage sluring(30 min.),prøve pyrografi/lage borg av klasser(45 min.)

Museet har vi fokus på bærekraft og forsøker å bruke tremateriafår som er tilgjengeleige.