Laster Arrangementer

Quintus

Siden 1994 har Trøndelags minste korps reist fylket på kryss og tvers for å gi oss levende musikk.

Med mulige unntak for Sklinnabanken og Storskrymten,  våger vi å påstå at Quintus har spilt over heile Trøndelag, i alle fall der hvor folk møtes for å oppleve musikk.

Quintus er opptatte av å skape gode musikalske møter, enten det er snakk om publikum, profesjonelle samarbeidsparter, eller fritidsmusikklivet.

Tiden på veien har også vært en omfattende musikalsk reise. Lista over musikere og sjangere de har hentet inspirasjon fra er lang. Det har gitt et ensemble som alltid har noe nytt å by på, og som inviterer til unike musikkopplevelser. Musikerne kommer fra Norge, Sverige og Danmark, men selv om de er skandinaviske, er musikken de selv komponerer og arrangerer inspirert av tradisjoner fra hele verden. Quintus samarbeider med kunstnere som representerer ulike genrer og ønsker med det å utvide de musikalske horisonter.