Laster Arrangementer

Samisk tovedsbue

Opplegget er et 1 skoletime foredrag med fremvisning av foto og autentisk samisk bue, laget av undertegnede, basert på funn i Norge, Sverige og Finland.

Etter foredraget legges det opp til 1 skoletime der elevene får nærmere innføring i kunsten å skyte med pil og bue, og prøve det ut selv, under tilsyn og veiledning. Den praktiske delen bør være i gymsal, eller annet egnet lokale der det kan henges opp et nett. Foredragsholder medbringer sikkerhetsnett. Selve foredraget kan holdes klasserom eller auditorie, der det er mulighet for å vise bilder på projektor eller smartboard.