Laster Arrangementer

SI DET MED TRYKK!

Det er to formidlere fra Kunstmuseet NordTrøndelag som reiser rundt med produksjonen SI DET MED TRYKK! Med utgangspunkt i kunstner og grafiker Julie Ebbings kunst skal elevene se på, diskutere og reflektere rundt kunstens innhold, uttrykk, budskap og påvirkning. I etterkant er det et verksted i linosnitt der elevene lærer om grafikk og lager sine egne linoleumssnitt.

Julie Ebbings, født i 1985, er fra Bangsund nord i Trøndelag. Hun jobber i hovedsak med grafikk; tre- og linoleumssnitt. Med en karakteristisk strek, og et engasjement for temaer som identitet, likestilling og demokrati, er hennes kunst en del av en større dialog: Julie tegner et bilde av samtiden, hvor alvor og sårbarhet veves sammen med populærkulturelle referanser og humor. Sammen med elevene ser formidlerne på disse virkemidlene og reflekterer rundt hvordan de sammen kan formidle et budskap. Vi undersøker også hvordan Ebbing refererer til kunsthistorien og kvinnens posisjon i kunsten, og i samfunnet generelt.

SI DET MED TRYKK turnerer for DKS i perioden 24. okt til 27. okt

Turneplan “Si det med trykk”: Turneplan SI DET MED TRYKK!