Laster Arrangementer

Var Trøndelag sentral i den første fasen av vikingtida?

«Vikingtiden er en periode der Norden i sterk grad gjør seg gjeldene i Europa. Perioden starter omkring 750-800, og fra 790 utføres det omfattende vikingtokt mot Europa. Hvilken rolle spilte Trøndelag i dette? Mye tyder på at Trøndelag hadde en viktig rolle i dette. Forerdraget bygger på oversikt over og ny kunnskap om de store gravhaugene og om vikingtida.»

150 kr i inngang

Foredraget vil holdes av Lars Forseth og varer i ca 45 min. Tid til spørsmål etterpå.