David Berg Tuddenham

David Berg Tuddenham er arkeolog i Trøndelag fylkeskommune, og har jobbet med kulturminner under vann i lang tid. Samtidig har han et brennende engasjement for fjellets og utmarkas kulturminner. Tuddenham er en dyktig formidler som vet å engasjere sitt publikum. Samtidig følger han godt med på forskningsfronten. 

David Berg Tuddenham deltar på følgende arrangementer

David Berg Tuddenham er ikke med på noen kommende arrangementer for tiden, sjekk igjen senere.