Guro Rønningsgrind

Guro Rønningsgrind er musikkutdannet og har en master i faglitterær skriving. Til daglig jobber hun som kulturskolelærer ved Frøya kulturskole

Guro Rønningsgrind deltar på følgende arrangementer

Guro Rønningsgrind er ikke med på noen kommende arrangementer for tiden, sjekk igjen senere.