Hitterklang

Hitterklang er et blandakor som holder øvelser på Fillan på Hitra. Vi synger en salig blanding av pop, rock, gospel, acapella, julemusikk og mer!

Øvelser er tirsdager kl 18.30-21, på biblioteket.

Vi ønsker velkommen både til rustne stemmer, helt nye stemmer, unge og gamle.

Kom og syng med oss!

Hitterklang deltar på følgende arrangementer

Hitterklang er ikke med på noen kommende arrangementer for tiden, sjekk igjen senere.