Kristin Prestvold

Kristin Prestvold er utdannet arkeolog med formidling i fagkretsen og jobber til daglig i Trøndelag fylkeskommune med tilrettelegging og formidling, attraksjonsutvikling og opplevelser av kulturminner. 

Prestvold har vært medforfatter i guidebøker og skrevet kulturhistoriske reiseguider til blant annet Isfjorden, Gravneset og Smeerenburg på Svalbard. Hun er opptatt av kulturminnenes kraft som historiefortellere, og har i de siste årene guidet kulturhistoriske reiser til øyene vest i det nordlige Atlanterhavet. I 2019 utga hun boka “Oppdag Vesterled” på Museumsforlaget.

Kristin Prestvold deltar på følgende arrangementer

Kristin Prestvold er ikke med på noen kommende arrangementer for tiden, sjekk igjen senere.