Steinar Krogstad

Steinar Krokstad er Professor i sosialmedisin, HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Tidligere spesialist i allmennmedisin, nå overlege og spesialtist i psykiatri, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF.

Daglig leder ved HUNT forskningssenter 2008-2020. https://www.ntnu.no/hunt/

Grunnlegger og leder av Folkehelsealliansen i Trøndelag fra 2016. https://www.facebook.com/folkehelsealliansen

En av grunnleggerne og nestleder i styret for Kultur og helse – nasjonalt kompetansesenter. https://kulturoghelse.no/

Doktorgrad i sosial epidemiologi/samfunnsmedisin som omhandlet forskning på sosioøkonomiske årsaker til dårlig helse, sykdom, dødelighet og arbeidsuførhet. I tillegg forskningserfaring innen risikofaktorepidemiologi, psykiatrisk epidemiologi, eldreforskning, yrke og helse, teknologi og helsetjenesteforskning. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krokstad+Steinar

Skrevet flere bokkapiteler innen samfunnsmedisin, sosialmedisin og medisinske sosiologi, men først og fremst forfatter av den norske lærebora i sosialmedisin sammen med Karen Walsth Hara: Sosialmedisin, velferd og trygd. Oslo: Gyldendal 2022.  

Steinar Krogstad deltar på følgende arrangementer

Steinar Krogstad er ikke med på noen kommende arrangementer for tiden, sjekk igjen senere.