Laster Arrangementer

Livskvalitet og god psykisk helse med Steinar Krogstad

Steinar Krokstad kommer til Nærøysund og skal ha foredraget “Livskvalitet og god psykisk helse” og Skumsprøyt kommer for å synge. Dette skjer på Nærøysund kulturhus kl 1800

 

Steinar Krokstad er Professor i sosialmedisin, HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Tidligere spesialist i allmennmedisin, nå overlege og spesialtist i psykiatri, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF.

Daglig leder ved HUNT forskningssenter 2008-2020. https://www.ntnu.no/hunt/

Grunnlegger og leder av Folkehelsealliansen i Trøndelag fra 2016. https://www.facebook.com/folkehelsealliansen

En av grunnleggerne og nestleder i styret for Kultur og helse – nasjonalt kompetansesenter. https://kulturoghelse.no/

Doktorgrad i sosial epidemiologi/samfunnsmedisin som omhandlet forskning på sosioøkonomiske årsaker til dårlig helse, sykdom, dødelighet og arbeidsuførhet. I tillegg forskningserfaring innen risikofaktorepidemiologi, psykiatrisk epidemiologi, eldreforskning, yrke og helse, teknologi og helsetjenesteforskning. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krokstad+Steinar

Skrevet flere bokkapiteler innen samfunnsmedisin, sosialmedisin og medisinske sosiologi, men først og fremst forfatter av den norske lærebora i sosialmedisin sammen med Karen Walsth Hara: Sosialmedisin, velferd og trygd. Oslo: Gyldendal 2022.  

Helseundersøkelsen i Trøndelag – HUNT

Prosjektleder for Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag i 2006-08 (HUNT3), og leder av HUNT forskningssenter under gjennomføringen av HUNT4 (2017-19), som integrerte data fra en lang rekke medisinske og samfunnsvitenskapelige forskningsdisipliner og har ført til omfattende forsking innen en lang rekke vitenskapelige tradisjoner. Over 200 doktorgrader er basert på materialet. I tillegg er HUNT en screeningundersøkelse for utvalgte sykdommer og tilstander. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22879362